Radno vreme Pon-Pet 09-17h, Sub 09-15h

+381606582228 dolonateam@gmail.com

Reklamacije


1) Ako imate proizvod koji želite da reklamirate:

- Ako ste proizvod poručili i dobili posredstvom brze pošte - reklamaciju izjavljujete putem mejla dolonateam@gmail.com , ili pozivom na telefon +381 60 6582228

- Ako ste proizvod preuzeli u radnji, potrebno je reklamaciju izjaviti u radnji u kojoj ste proizvod kupili.

Kupac pri izjavljivanju reklamacije treba da ostavi podatke potrebne da ga prodavac kontaktira, nakon odluke o rešenju reklamacije.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

2) Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine.

3) Validni rokovi:

8 dana je rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju.

15 dana je rok za rešavanje reklamacije i 30 dana za tehničku robu.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od 3 dana.

4) Dolona Team d.o.o. kao odgovoran prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva je najmanje dve godine od dana podnošenja.

Kao prodavac dužni smo da kupcu izdamo pismenu potvrdu, ili elektronski potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo da je njegova reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je u slučaju da odbije reklamaciju: 

• dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije

(obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)

• dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova  

Proizvod je potrebno doneti/poslati na adresu sa koje je poslat. Da bi se pokrenuo bilo koji postupak povraćaja novca, ili zamene, kupac treba da dostavi kupljeni proizvod na adresu sa koje je proizvod poslat. Ukoliko je proizvod preuzet u radnji, u istu radnju treba i da se vrati. Ukoliko je proizvod poslat brzom poštom kupcu, kupac treba da pošalje brzom poštom proizvod o svom trošku na adresu sa koje je proizvod dobio.

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je pri predaji artikala na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, original garantni list i original ili kopiju fiskalnog računa kojim se potvrđuje kupovina.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača kupovina putem naše onlajn prodavnice smatra se prodajom na daljinu. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz članova 33 i 34 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", br. 88/2021.). Jednostranim raskidom kupac se oslobađa ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povrata robe. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca.

Zakonom o zaštiti potrošača propisuje da potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe koja je podložna trošenju. Shodno navedenom, odustanku od kupovine ne podležu kupljeni proizvodi kao što su vodobrusni papiri i diskovi za uklanjanje lepka.

Prilikom povrata robe koja podlaže pravu na odustanak od ugovora istu je potrebno vratiti u ispravnom stanju, nekorišćenu i u originalnom pakovanju na kome ne sme biti oštećenja. Kupac je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka navedenog roka od 14 dana.

Troškove vraćanja robe i novca snosi isključivo kupac, izuzev u slučajevima kada potrošač od trgovca dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

Podaci koje potrošač unese u Obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, služe isključivo u svrhe evidentiranja izmena u prometu robe i trgovac ih neće koristiti u druge svrhe. Prikupljanje podataka iz lične karte vrši se po osnovu zahteva nadležnih poreskih organa, te se eventualno obrađivanje istih podataka vrši isključivo u svrhu moguće zamene ili povrata kupljene robe.

Koraci prilikom odustanka od kupovine (14 dana od dana prijema artikla)

1. Popunite obrazac Odustanak od ugovora o kupoprodaji (isti se dobija prilikom uspešno obavljene kupovine, na Vašu email adresu) zaključenog na daljinu koji možete preuzeti ovde. Popunjen obrazac spakujte zajedno sa artiklom koji vraćate.

2. Uz robu potrebno je dostaviti fiskalni račun.

3. Artikal koji vraćate možete vratiti putem kurirske službe. Roba se šalje sa naznakom: Dolona Team d.o.o. - na adresu: Prvomajska 2A (Mali Mokri Lug), 11050, Beograd. Kontakt telefon: +381 60 6582228

4 Artikal koji vraćate možete vratiti lično na adresu: Prvomajska 2A (Mali Mokri Lug), 11050, Beograd

Napomena: Artikal koji vraćate mora biti adekvatno spakovan i obezbeđen sa vaše strane, kako se ne bi oštetio u transportu. U protivnom nismo odgovorni za Vaš povrat.

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je isti ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je roba vraćena u ispravnom stanju iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, biće vraćen najkasnije u roku od 14 dana od prijema obrasca za odustanak od ugovora o kupoprodaji, pri čemu trgovac može odložiti povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je posalo robu trgovcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. U slučaju da je proizvod vraćen trgovcu oštećen ili u neispravnom stanju kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava molimo Vas da nam dostavite broj tekućeg računa na koji možemo da izvršimo uplatu.