Reklamacije


Kupac ima pravo na prigovor odnosno reklamaciju ,u skladu sa zakonskim propisima, prodavcu za fizička oštećenja robe u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe, u suprotnom se smatra da je preuzeo robu u ispravnom stanju. Kupac obaveštava prodavca putem maila office@dolonateam.rs, u kojem je u obavezi da navede broj porudžbine i broj fiskalnog računa po kojem je plaćanje izvršeno. Prodavac će u Zakonom definisanom roku dostaviti Kupcu na e-mail koji je ostavio kao kontakt reklamacioni list i obavestiti o daljem postupku po pitanju reklamacije.

Ukoliko Kupac želi da odustane/zameni kupljeni artikal dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, vrati prodavcu robu o svom trošku. Nakon isteka ovog roka nije moguće vratiti robu. Samo neoštećena roba i u originalnoj ambalaži može da podlegne povratu, uz priloženi fiskalni isečak odnosno dokaz o kupovini.

Ukoliko Kupac prilikom isporuke primeti da je pošiljka oštećena ( fizička oštećenja na kutiji) ili da je zaštitna traka oštećena, Kupac nije dužan da preuzme takav paket. O takvoj situaciji najbolje da nas Kupac bez odlaganja obavesti na kontakt telefon 060/658-2228, kao što će isto učiniti i brza pošta.