Podaci o trgovcu


Poslovno ime: Dolona team doo Beograd-Voždovac
Skraćeno poslovno ime: Dolona team doo Beograd-Voždovac
Delatnost i šifra delatnosti: Неспецијализована трговина на велико - 4690
Matični broj kompanije: 21393363
Pib: 110848627
Telefon: +381606582228
E-mail adresa: office@dolonateam.rs